Strona Główna

Celem naszej szkoły jest nauka języka polskiego, historii, geografii oraz poznawanie polskiej kultury, pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu, a także zaznajamianie z wkładem Polonii Amerykańskiej w rozwój i życie Stanów Zjednoczonych. 

Celem szkoły jest również osiągnięcie jak najwyższego poziomu w pracy pedagogicznej, budzenie i utrwalanie dumy narodowej, przygotowanie lojalnego i twórczego członka społeczeństwa polsko-amerykańskiego.

Nasza szkoła motywuje do nauki poprzez stosowanie najlepszych metod, pomocy naukowych oraz dobór odpowiednich podręczników napisanych z myślą o dzieciach urodzonych na ziemi amerykańskiej. Lekcje prowadzone są tak, aby umożliwiały rozwijanie sprawności językowych:

(*) doskonaliły mówienie, pisanie i czytanie;

(*) sprzyjały rozwijaniu i rozumieniu głównych myśli zawartych w materiale literackim;

(*) dostarczały przeżyć emocjonalnych i estetycznych w kontakcie z filmem, sztuką i muzyką.

 


  • 19 października 2019 – Pasowanie na ucznia
  • 19 października  - Dzień Patrona
  • 26 października - wycieczka klas 4-8 i licealnych do Nowego Jorku


Więcej informacji i zdjęć z Parady w zakładce AKTUALNOŚCI. Zapraszamy!!!