Lunch - grudzień 2017

makaron z serem - $1.50

chicken nuggets - $1.50

hot dogs
1 szt. - $1.50

$.25 - $1.00


Karta rejestracyjna na rok szkolny 2017/18


Harmonogram dni zajęć 
w Polskiej Szkole Sobotniej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Derby, CT w roku szkolnym 2017/2018

WRZESIEŃ – 9, 16, 23, 30

PAŹDZIERNIK – 7,14,21,28

LISTOPAD - 4, 11, 18,

GRUDZIEŃ – 2, 9, 16

STYCZEŃ – 6, 13, 20, 27

LUTY – 3,10,17,24

MARZEC – 3, 10, 17, 24

KWIECIEŃ – 7, 14, 21, 28

MAJ – 5, 12

ZAJĘCIA dla Liceum i kl. polsko-angielskiej W USTALONYM DNIU TYGODNIA

Harmonogram pracy dydaktyczno-wychowawczej w Polskiej Szkole Sobotniej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Derby, CT  w roku szkolnym 2017/2018

2017

9 IX – Rozpoczęcie roku szkolnego

14 X - Pasowanie na ucznia

7 X - Wyjazd na farmę (lekcja w plenerze)

21 X – Dzień Patrona

19 XI - Egzamin LOTE z j. polskiego

11 XI – Akademia z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

16 XII – Jasełka

2018

20 I – Dzień Dziadków i Teatrzyk
I - Zabawa Karnawałowa

3 II – Studniówka

17 II – Rekolekcje dla młodzieży w Amerykańskiej Częstochowie

24 II – Akcja "Bo lubię j. polski”

25 III – Akcja Dzieci – Dzieciom

5 V – Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

12 V – Dzień Rodzica

18 V – Matura

20 V – I Komunia Św. w j. polskim

10 VI – Piknik na zakończenie roku szkolnego

 

Przydział czynności podczas uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/18

14 X 2017 Pasowanie na ucznia

Przygotowanie – kl. I

Ciasto - kl. 0, VI

Sprzątanie - kl. I

9/16 XII 2017 Jasełka

Przygotowanie - kl. VIII, VII

Ciasto - kl. przedszkolna, III

Sprzątanie - kl. II, VI

20 I 2018 Teatrzyk i Dzień Dziadków

Przygotowanie - kl.IV, III

Ciasto - kl. I, VII

Sprzątanie - kl.  V

Styczeń 2018 Zabawa Karnawałowa

Przygotowanie - kl. VI, II

Ciasto - kl. V, VIII

Sprzątanie - kl. 0, VII, VIII

24 II 2018 Bo lubię język polski

Przygotowanie - kl. przedszkolna, 0

Ciasto - kl. II, klasy licealne

Sprzątanie - kl. III, klasy licealne, klasa pol.-ang.

25 III 2018 Akcja Dzieci - Dzieciom

Przygotowanie - kl.V, klasy licealne, klasa pol.-ang.

Ciasto - kl. IV, klasa pol.-ang.

Sprzątanie - kl. Przedszkolna, IV