Zadania domowe rok szkolny 2019/20

Klasa 0

Praca w zeszycie i na kartkach z literką „g”

Na podstawie bajki „Zaczarowany ołówek”, którą dzieci oglądają proszę narysować pracę pt: „Podróż z zaczarowanym ołówkiem”.

Klasa 1a

Czytanka pt: „Wujek Czarek”

Ćwiczenia białe – str. 34 - 35 

Klasa 1b

Czytanka pt: „Rzeka”

Wyrazy z trudnościami ortograficznymi z czytanki „Rzeka”

Ćwiczenia białe str. 36 i 37

Dokończyć ćwiczenia niebieskie do str. 70 

Klasa 2

Zapoznaj się ze słówkami:

skuwka, też, kątomierz, kalkulator, różowy, miejscu, najważniejszy, pudełko, pluszowy

Tygodnik i tłumaczenie str. 71 

Klasa 3

str. 103 

Klasa 4

Wszyscy: dyktando „Poczta” każdy wyraz uzupełniony przepisać do zeszytu

Gracjan, Alex, Owen – 2 extra dyktanda do uzupełniania również do zeszytu

Iza, Dorian, Natalka – praca plastyczna

Bartek – odpowiedz na pytania z lektury 

Klasa 5
Dokończyć czytać lekturę

Klasa 6

Napisz krótką notatkę na temat: co lubisz lub nie z prac domowych i uzasadnij swoją wypowiedź.

Przeczytaj str. 83 „Polskie niziny”

Przygotuj się do testu z lektury

Przygotuj się do krótkiego testu z geografii „Polskie pojezierza” 

Klasa 7

Historia – przygotować się do testu – 29 lutego.

Gramatyka - uzupełnić i poprawić ćwiczenia

Gramatyka – ćw. 4,5 str 41-42 oraz ćwiczenie z liczebnikami na kartce

Uczniowie, którzy nie oddali pracy plastycznej (wraz z opisem) proszeni są o przyniesienie jej na najbliższe zajęcia

Proszę powtórzyć lekturę – w najbliższą sobotę konkurs międzyklasowy 

Klasa 8

Geografia s. 89, s.90 ćw.1, (ćw.2 – dla chętnych)

Przygotować się do konkursu międzyklasowego z lektury „Maliny zza żelaznej kurtyny)

Przygotować się do poprawy sprawdzianu z historii (dla chętnych oraz dla tych uczniów, którzy nie pisali sprawdzianu))


Klasa 0

Praca w zeszycie i na kartkach z literką „ś”

Klasa 1a

Czytanka pt: „Kolacja”

Ćwiczenia białe – str. 32 - 33 

Klasa 1b

Czytanka pt: „Wujek Czarek”

Ćwiczenia białe str. 34, 35

Ćwiczenia niebieskie zadanie 1 i 2 

Klasa 2

Nauczyć się czytać – czytanka str 54,55

Przeczytaj następne 4 rozdziały lektury „Cudaczek – Wyśmiewaczek” 

Klasa 3

str. 87 

Klasa 4

Brak zadania domowego

Klasa 5
Przeczytać lekturę do końca

Klasa 6 

 Zadanie domowe wysłane bezpośrednio do uczniów przez wychowawczynię

Klasa 7

Historia – przygotować się do testu – 29 lutego.

Wyrazy z błędami ortograficznymi z dyktanda proszę przepisać do zeszytu.

Dokończ pracę plastyczną „ Gdybym miał zaczarowany ołówek to ....” opisz w 5 zdaniach.

Samoocena (forma) – uzasadnij pisemnie swoją ocenę 

Klasa 8

Geografia – str. 87 – 88 (wyciąć kartę) i wykonać ćwiczenia (osoby nieobecne przeczytać wcześniej temat „Niziny Środkowopolskie”

Czytanka str. 17-19 (osoby nieobecne na lekcji proszę o przeczytanie)
„Zaczęło się w Pannie Marii” – pisemnie str. 19 zadanie 8 (minimum 100 wyrazów)

 


Klasa 0

Praca w zeszycie i na kartkach z literką „S”

Klasa 1a

Czytanka pt: Pracowita Helenka”

Ćwiczenia białe – str. 30 - 31 

Klasa 1b

Czytanka pt: „Kolacja”

Ćwiczenia białe str. 32,33 

Klasa 2

Tygodnik i tłumaczenie str. 53

Przeczytaj następne 4 rozdziały lektury „Cudaczek – Wyśmiewaczek”

Wykonaj pracę plastyczną na temat: Gdybym miał zaczarowany ołówek, to narysowałbym ...” (praca dla tych co nie oddali) 

Klasa 3

str. 74 

Klasa 4

Proszę w krótkich 2-3 zdaniach scharakteryzować każdą z postaci występujących w lekturze.

Klasa 5
1.Lektura str.37-52 - zrobić notatkę w zeszycie.

2. Przygotować się do sprawdzianu z gramatyki 

Klasa 6

Powtórz wiadomości z lektury

Ćwiczenia gramatyczne od str. 81 do 83 

Klasa 7

Lektura str. 46 - 55

Historia -  przeczytać rozdział 7. Na podstawie tekstu i prezentacji obejrzanej w klasie proszę wykonać ćwiczenia 1-6 str. 79-80

Wyrazy z błędami ortograficznymi z dyktanda proszę przepisać do zeszytu. 

Klasa 8

Lektura str. 46 - 55 (do końca), przygotować się do testu znajomości lektury

Geografia  - Niziny ćw. 1 (odczytać nazwy miast z mapy)

Inwokacja – dla osób, które jeszcze nie zaliczyły na pamięć

 


Klasa 0

Praca w zeszycie i na kartkach z literką „P”

Klasa 1a

Nauczyć się czytać tekst „Wigilia” – str. 27 

Klasa 1b

Nauczyć się czytać tekst „Pracowita Helenka”

Ćwiczenia białe str. 30,31 

Klasa 2

 • Tygodnik i tłumaczenie str. 20
 • Przeczytaj następne 4 rozdziały lektury „Cudaczek – Wyśmiewaczek”
 • Czytanka str. 13,14
 • Wykonaj pracę plastyczną na temat: Gdybym miał zaczarowany ołówek, to narysowałbym ...” 

Klasa 3

str. 57 

Klasa 4

Proszę przeczytać rozdział „Kradzież” str. 42 i „Poranek” str. 48. 

W kilku zdaniach proszę opisać przeczytane rozdziały.   

Klasa 5
Przeczytać lekturę: Spotkanie, Kara, Poszukiwania. Proszę zrobić krótkie notatki na temat przeczytanych rozdziałów.

Klasa 6

 • Przeczytaj lekturę do końca
 • Podkreśl wszystkie ważne informacje i wpisz je do zeszytu.
 • Napisz charakterystykę Gabrysi Bzik
 • Ćwiczenia str. 76 i 77

Klasa 7

 • Dokończyć tłumaczenie tekstu str. 88 – niebieskie ćwiczenia
 • gramatyka – ćw. 6,7 str 37-38
 • zadanie dla uczniów, którzy nie byli na zajęciach – ćw. str 34 - 38
 • Lektura str. 35 - 46
 • Historia – ćw. 4,7 str 68

 

Klasa 8

 • Historia – przeczytać str. 68-69 „Polska polityka na emigracji”, „Początek odwilży” , pisemnie - str. 72-73 - zadanie 4
 • Lektura str. 35 - 46, przeczytać  i przygotować się do testu znajomości lektury
 • Przygotować się na sprawdzian z historii – II wojna światowa – 8 lutego (pytania otrzymaliście 2 tygodnie temu, na lekcji była również powtórka)

 

 


Klasa 0

Praca w zeszycie i na kartkach z literką „N”

Klasa 1a

Nauczyć się czytać tekst „Wigilia” – str. 27

Ćwiczenia białe str. 28/29

Uzupełnić ćwiczenia niebieskie tylko do str. 30 

Klasa 1b

Nauczyć się czytać tekst „Wigilia” – str. 27

Ćwiczenia białe str. 28/29

Poćwiczyć piosenkę o babci i dziadku 

Klasa 2

Tygodnik i tłumaczenie str. 43

Przeczytaj następne 3 rozdziały lektury „Cudaczek – Wyśmiewaczek”

Ćwiczenie 1 str. 36 (uzupełnij i naucz się czytać) 

Klasa 3

str. 44, 45 

Klasa 4

Proszę przeczytać następny rozdział książki „Chłopiec z Lampedusy” – Spotkanie str 20. (Uczniowie dostali kopię rozdziału). Proszę opisać ten rozdział w kilku zdaniach. 

Klasa 5

Proszę obejrzeć kilka odcinków bajki „Zaczarowany Ołówek”
Przeczytać lekturę str. 9-32

Klasa 6

Przeczytaj lekturę od str. 35 do 42

Wykonaj notatki do przeczytanych rozdziałów

Napisz wszystko co już wiesz o Nilsonie

Wypisz wszystkie ważne informacje (podkreślone) z dwóch rozdziałów przeczytanych podczas lekcji 

Klasa 7

Ćwiczenia niebieskie – krzyżówka str. 68.

zadanie dla uczniów, którzy nie byli na zajęciach – ćw. str 63-68

Lektura str. 22 - 34

Historia – przeczytać do końca rozdział 6. Na podstawie informacji proszę wykonać ćw. 1 str. 65 i ćw. 5 str.67

Geografia – praca na 1 lutego: str 30 i mapka 

Klasa 8

Fragment „Inwokacji” na pamięć

Lektura str. 22 – 34

Sprawdzian z historii – II wojna światowa – 8 lutego


Klasa 0

Ćwiczenie na str. 10 i 11

Praca w zeszycie z literką B

Klasa 1a

Czytanka (czerwona książka) – str. 27

Ćwiczenia białe str. 26/27 

Klasa 1b

Czytanka (czerwona książka) – str. 27

Ćwiczenia białe – str. 26/27

Poćwiczyć piosenkę „Kocham babcię i dziadziusia” 

Klasa 2

Tygodnik i tłumaczenie str. 12 (żółta książka)

Przeczytaj 3 rozdziały lektury „Cudaczek – Wyśmiewaczek”

W zeszycie narysuj Cudaczka- Wyśmiewaczka i napisz jak wyglądał.  

Klasa 3

s. 30 i 31 

Klasa 4

Przeczytać lekturę str. 9-19 

Klasa 5

Gramatyka str. 71-76
Czytanka str. 87- nauczyć się czytać
Przeczytać lekturę str. 9-19


Klasa 6

Zadanie domowe

Dla tych którzy byli na próbie teatrzyku:

1. Ćwiczenia od str.60 do 66.

2. Czytanka str.64 „Pojezierza Polski”

3. Polecenia 3,4,5 str.65 (wykonać w zeszycie). 

Zadanie domowe dla wszystkich

1. Ćwiczenia str.67,68 i 69.

2. Przeczytaj lekturę od str. 14 do 26.

3. Wykonaj drobne notatki z przeczytanych rozdziałów lektury.


Klasa 7

Ćwiczenia niebieskie– uzupełnić ćw. do str. 33 oraz str. 93-94– zadanie dla uczniów, którzy nie byli na zajęciach

Lektura str. 13 - 22

Historia – praca na 25 stycznia: Ćw. 4,5 str 56-57

Na podstawie informacji z książki i ćw. 2 na str. 55 napisz kilka zdań o sytuacji Polaków w wybranym przez siebie zaborze.

Geografia – praca na 1 lutego: str 30 i mapka

 

Klasa 8

Fragment „Inwokacji” na pamięć – 1 lutego

Lektura „Maliny zza żelaznej kurtyny” str. 13 – 22 (każdy musi mieć wydrukowany egzemplarz książki.

Gramatyka s.38 zad.8, s.104 – przetłumaczyć (osoby, które nie były na lekcji s.36-37-38 – wszystkie ćwiczenia z tych stron)

 


Klasa 0

Uzupenić ćwiczenia na stronie 3 w nowym podręczniku

Klasa 1a

Czytanka (czerwona książka) – str. 25

Ćwiczenia białe str. 24/25 

Klasa 1b

Czytanka (czerwona książka) – str. 25

Ćwiczenia białe – str. 24/25

Poćwiczyć piosenkę na Dzień Babci i Dziadka 

Klasa 2

Brak pracy domowej  

Klasa 3

s. 15,16 

Klasa 4

ćw. 3a,b str. 87

ćw. 4,5 str. 88/89

Nauczyć się czytać czytankę pt „Rekin” 

Klasa 5

Gramatyka str.69
Czytanka str.82- nauczyć się czytać
Napisać wypracowanie na dowolny temat (100 słów).
Uzupełnić z lekcji
Czytanka str. 76-77 ( zrobić notatkę w zeszycie).
Gramatyka str.63-69

Klasa 6

Ćwiczenia str 51 i 52

Ćwiczenia str 57, 58 i 59

Lektura wydrukuj i przeczytaj do str 13

Napisz krótką notatkę o Dzwonie Zygmunta 

Klasa 7

Gramatyka – ćw. 9,10 str. 28

Lektura str. 1-13

Historia – praca na 25 stycznia: Ćw. 4,5 str 56-57

Na podstawie informacji z książki i ćw. 2 na str. 55 napisz kilka zdań o sytuacji Polaków w wybranym przez siebie zaborze. 

Klasa 8

Fragment „Inwokacji” na pamięć – 25 stycznia

Lektura str. 1-13 (została przesłana w pdf – należy wydrukować).

Geografia s. 28-29 zadanie 2,3

 


Klasa 0

Ćwiczenia utrwalające na końcu podręcznika

Klasa 1a

Czytanka (czerwona książka) – str. 23

Ćwiczenia białe str. 22/23

Ćwiczenia niebieskie str. 24/25

Uzupełnić kto nie skończył w klasie 

Klasa 1b

Czytanka str. 23

Ćwiczenia białe – str. 22/23 

Klasa 2

Nauczyć się czytać str. 134,135

Tygodnik i tłumaczenie str.158 

Klasa 3

Str.158 

Klasa 4

Ćwiczenie 6a,b str.78/79

Ćwiczenie 7,8 str. 80

Nauczyć się czytać czytankę „Dziewczynka z zapałkami”. 

Klasa 5

Czytanka str. 76 – nauczyć się czytać

Str 73 – słowniczek. Wybrać 5 słów i ułożyć 5 zdań.

Uzupełnić: czytanka str. 72-73, gramatyka str. 56-62

Klasa 6

Przygotuj się do sprawdzianu z geografii.

Przeczytaj str. 77 – „Zygmunt Stary”

Napisz co to była Konstytucja Nihil Novi?

Ćwiczenia 8 str. 48

Ćwiczenie 9 str.49 

Klasa 7

Brak pracy domowej

Poprawa testu z historii dla chętnych.

Ostatni termin zaliczenia wiersza. 

Klasa 8

Nauczyć się czytać „Inwokację” str. 100 (na pamięć wyznaczony  fragment – ostatnia sobota stycznia - 1/25/2020).

Gramatyka s.88. zad. III i IV

Geografia - s.28 ćw. 1

 

 


Klasa 0

Praca w zeszycie z literką „d”.

Nauczyć się śpiewać piosenkę „Choinka – choineczka”

Klasa 1

Czytanka (czerwona książka) – str. 19 „Buty”

Str. 20 – opowiedz co widzisz na ilustracji. 

Klasa 2  

Nauczyć się czytać „Klasowa uczta” str. 103, 104

Tygodnik i tłumaczenie str. 109

Nauczyć się piosenki pt: „Pada śnieg”

Klasa 3

 brak pracy domowej

Klasa 4

Ćwiczenie: 4, 5 str 67-69

 

Klasa 5

Nauczyc sie czytac otrzymanych w sobotę wszystkich kolęd.

Klasa 6

Ćwiczenia str. 42, 43, 44

Nauczyć się na pamięć 2 zwrotek kolędy „Hej w Dzień Narodzenia”

Przygotować się do testu z geografii

Przepisać notatkę z geografii do zeszytu (wysłane na e-mail)

Czytanka str. 45 polecenie 1,2

 

Klasa 7

Wiersz na pamięć – termin 7 grudnia

Historia – poprawa testu

Kolęda „Cicha noc” – na pamięć 1 zwrotka w 3 językach

Nauczyć się na pamięć roli pasterzy

 

Klasa 8

1.   Wejść na stronę www.1944.pl (wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego) , w Archiwum Historii Mówionej wybrać jedną z postaci i wysłuchać z nią wywiadu. Napisać w kilku zdaniach kto to jest i o czym był wywiad. (zadanie w wcześniejszego tygodnia)

 


Klasa 0

Praca w zeszycie z literką „d”.

Nauczyć się śpiewać piosenkę „Choinka – choineczka”

Klasa 1

Czytanka (czerwona książka) – str. 19 „Buty”

Ćwiczenia (biała książka) – str. 18 i 19

Klasa 2

Nauczyć się czytać „Klasowa uczta” str. 103, 104

Tygodnik i tłumaczenie str. 109

Nauczyć się piosenki pt: „Pada śnieg”

 

Klasa 3

Brak pracy domowej

 

Klasa 4

Uzupełnić ćw. 1,2,3,4,5 str. 49-52

Ćw. 3,4,5,6 str. 60-62

Nauczyć się czytać wiersz „Rzepka”

 

Klasa 5

Powtórzyć i przygotować  sie do sprawdzianu z lekcji:

Czytanka

Str.28-29,( ogólne wiadomości o Polsce, hymn, godło, flaga,  rzeka,morze, stolica, państwa sąsiadujące i ich stolice...)

Str. 32-33 zad.1

Str.36-37 zad.2

Klasa 6

Przeczytaj czytankę str 44

Ćwiczenia 2, 3, 4 str 39

Napisz w punktach jak należy opiekować się zwierzętami

Jeżeli nie masz uzupełnionych ćwiczeń od lekcji 1 do 4 włącznie – uzupełnij

 

Klasa 7

Wiersz na pamięć – termin 7 grudnia

Historia – test z lekcji 1 – 4 (zagadnienia wysłane na email)

Gramatyka – ćw. 6, 7, 8 str 23-24

 

Klasa 8

1.   Wejść na stronę www.1944.pl (wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego) , w Archiwum Historii Mówionej wybrać jedną z postaci i wysłuchać z nią wywiadu. Napisać w kilku zdaniach kto to jest i o czym był wywiad.

2.   Historia str. 44-45 zad.1,2,3

3.   Czytanka „Spotkanie z tygrysami s. 57 (nauczyć się fragm.. czytanki czytać – s.59 pod rysunkiem


Klasa 0

 • Ćwiczenia w zeszycie z literką „y”
 • Nauczyć się refrenu piosenki „Choinka, choineczka”
 • Uzupełnić brakujące ćwiczenia w podręczniku

Klasa 1

 • Czytanka (czerwona książka) – str. 17
 • Ćwiczenia (biała książka) – str. 16 i 17

Klasa 2

 • Nauczyć się czytać str. 96, 97
 • Pokoloruj rysunek Syrenki (w zeszycie)
 • W zeszycie narysuj i pomaluj Smoka Wawelskiego. Napisz w jednym zdaniu jak wyglądał. 

Klasa 3

 • Dokończ ćwiczenia:
 • Ćw. 16 str. 84
 • Ćw. 19 str. 85
 • str. 87-88

Klasa 4

 • Ćw. 1,2,3,4,5 str. 49-52
 • Naucz się czytać wiersz „Pali się” – każdy uczeń ma wyznaczoną część do nauki 

Klasa 5

 • Przygotować się do sprawdzianu z historii
 • Wydrukować kolędę „Jezusa narodzonego” i nauczyć się czytać

Klasa 6

 • Napisz list – pamiętaj o zaadresowaniu koperty
 • Str. 31 – rozwiąż test i naucz się o bitwie pod Grunwaldem
 • Naucz się czytać kolędę „Hej Dzień Narodzenia” 

Klasa 7

 • Wiersz na pamięć – termin 7 grudnia
 • Historia – porównaj dwa powstania – karta pracy
 • Gramatyka – ćw. 2, 3, 4 str. 22
 • Odmień przez przypadki w l. poj. „powstanie listopadowe” 

Klasa 8

 • Nauczyć się czytać fragm. czytanki „Kłamczucha” s.173
 • Poćwiczyć wymowę fonetyczną kolędy „Cicha noc” w j.niemieckim
 • Przygotować się do kartkówki z historii (pakt Ribbentrop -Mołotow, kampania wrześniowa - daty!, okupacja niemiecka i radziecka)
 • Gramatyka – Zostań tłumaczem – s.99 – Przetłumaczyć na język polski tekst „Why Did You Lern?


Klasa 0

Uzupełnić ćwiczenia z literką "K" w podręczniku

Praca z literką "K" w ćwiczeniach
Klasa 1

Ćwiczenia „Już piszę” str 14 i 15

Ćwiczenia niebieskie – str 16 i 17 – uzupełnić kto nie skończył na lekcji

Klasa 2

Czytanka str. 87, 89

Tygodnik i tłumaczenie str. 94, 95 

Klasa 3

 

Klasa 4

 • Ćwiczenie 18 str.35
 • Proszę wybrać sobie po dwa rzeczowniki z ramki z każdej kategorii i ułożyć z nimi zdania. Rzeczowniki mają być w liczbie mnogiej. 

Klasa 5

 • Czytanka str. 53
 • Odpowiedz na pytania z zadania 1

Klasa 6

 • Gramatyka – ćwiczenia str. 35,36,37
 • Przynieś kopertę na list
 • Przeczytaj „Bitwa pod Grunwaldem” 

Klasa 7

 • Ułożyć 3 zdania z wyrazami zapisanymi w zeszycie lub w ćwiczeniu (doskonalimy umiejętności językowe - książka)
 • Gramatyka – ćwiczenia str. 18-19
 • Geografia – ćw 1, 2, 3 Str 18 (za dwa tygodnie)
 • Historia – ćw. 2,3 str. 24-25 

Klasa 8

 • Język polski - nauczyć się czytać fragm. czytanki "Listopadowe święto" (poczatek - 2 paragrafy)
 • Historia - utrwalić daty związane z kampanią wrześniową oraz informacje  o okupacji niemieckiej i radzieckiej
 • Wypisać ze słowniczka do zeszytu pojęcia: okupacja, gestapo, obóz koncentracyjny, obóz zagłady, łapanka

 


Klasa 0
Praca w zeszycie z literką L. 
Uzupełnić ćwiczenia utrwalające znajomość liter: O,A,M,T, I,L w podręczniku.

Klasa 1


Klasa 2

Nauczyć się czytać czytanka s.71
Tłumaczenie i tygodnik s. 77, 78
Nauczyć się pisowni wyrazów: mój, stół, wóz, ul, dół, lód, rów (słówka z ubiegłego tygodnia)
Ćw. 1 str. 73 - polecenie z zieloną kropką

Klasa 3


Klasa 4

Nie ma zadania domowego

Klasa 5

Czytanka str. 51, nauczyć się czytać
Gramatyka s.34-41

Klasa 6

Przeczytaj str. 35

Dokończ opisywanie pomieszczeń (zeszyt).

Ćwiczenia od str. 24 do 29.

Klasa 7

Zadanie z historii – kartka

Nauczyć się czytać opowiadanie (fragment) „Przyjaciel Automateusza” i odpowiedz na pytania: 2, 3, 5, 6, 7 str. 16

Ćwiczenie 1, 2 str 16 (doskonalimy umiejętności językowe)

Klasa 8

Nie ma zadania domowego


Klasa 0

Praca z literką „I”

Klasa 1

Opowiedz co widzisz na ilustracji str. 12 (czerwona książka: Już czytam”)

Str. 11 – biała książka „Już piszę”

Klasa 2

Tłumaczenie i Tygodnik str. 70

Nauczyć się czytać str. 62, 63

Naucz się pisowni wyrazów: mój, stół, wóz, ul, dół, lód, rów 

Klasa 3

s.52

Klasa 4

Nie ma zadania domowego 

Klasa 5

Czytanka str. 51, nauczyć się czytać
Gramatyka s.34-41

Klasa 6

Przeczytaj str. 35

Dokończ opisywanie pomieszczeń (zeszyt).

Ćwiczenia od str. 24 do 29.

Klasa 7

Zadanie z historii – kartka

Nauczyć się czytać opowiadanie (fragment) „Przyjaciel Automateusza” i odpowiedz na pytania: 2, 3, 5, 6, 7 str. 16

Ćwiczenie 1, 2 str 16 (doskonalimy umiejętności językowe) 

Klasa 8

Nie ma zadania domowego


Klasa 0

 • Praca w zeszycie z literką „T”
 • ćwiczenie czytania prostych zdań pod obrazkiem

 

Klasa 1

 • Nauczyć się wierszyków na Ślubowanie,
 • Osłuchujemy się z piosenka „Szkoło, szkoło, jak się masz” – można poszukać na youtube.com

 

Klasa 2

 • nauczyć się czytać str. 54, 55
 • w zeszycie! Str 53 Narysuj i napisz kim zostaniesz, gdy dorośniesz?
 • uzupełnij ćwiczenie 2 i 3 str 58

 

Klasa 3

str. 41

 

Klasa 4

 • Nauczyć się czytać „Kapryśna Królewna”
 • Podział: Alex 217, Gracjan 218, Iza 219, Oliver 220, Bartek 221, Natalka 222, Dorian 223

 

Klasa 5

 • Czytanka str. 48-49- nauczyć się czytać
 • Gramatyka str.29
 • Nauczyć się nazw państw sąsiadujących z Polską i ich stolic (czytanka str.28)

Dla nieobecnych na lekcji

 • Gramatyka str.25-33
 • Czytanka str. 36-37 Zad. 1-2 w zeszycie

 

Klasa 6

 • Naucz się czytać str.33 "Mieszkanie Julki i Kuby".
 • Ćwiczenia str.21,22,23.
 • Opisz w kilku zdaniach jak wygląda Twój dom lub pokój.
 • Przyjdź w sobotę do szkoły w koszulce szkolnej.

 

Klasa 7

 • gramatyka ćw. 5, 6, 7 str 14-15
 • zadanie – kartka – napisać wyrażenia w odpowiedniej formie
 • Geografia – (kartka) uzupełnij mapę (zadanie sprzed 3 tygodni)

 

Klasa 8

 • Gramatyka s.28, z.7,8
 • Historia – przeczytać – s.43 i umieć wyjaśnić pojęcia „okupacja, obóz zagłady, łapanka, getto, obóz pracy”
 • Geografia s.84 - cała


Klasa 0

– Uzupełnić ćwiczenie z literką „M” w podręczniku

- Praca w zeszycie z literką „M”

Klasa 1

 – ćwiczenia białe str. 10 i 11

- ćwiczenia niebieskie str. 12 (uzupełnić)

- czytanka str. 11 – nauczyć się czytać            

Klasa 2

 – nauczyć się czytać str. 40/41

- tygodnik str. 46

- nauczyć się pisowni wyrazów: który, góra, żółty, córka, róża, stół, ogórek

Klasa 3

 – str. 32

Klasa 4

– ćw.1 str. 14, 15; ćw 2 str 15; ćw 3 str. 16, 17

- nauczyć się czytać „Królowa Bałtyku” odpowiedzieć ma pyt. a

- (MINIMUM 5  zdań w zeszycie)

 

Klasa 5

- Czytanka str. 36-37 - nauczyć się czytać

- Napisz list do bliskiej Ci osoby

Klasa 6

– ćwiczenia str 16 i 17

- przeczytaj str. 23 „Polskie pejzaże”

Klasa 7

– nie ma pracy domowej z historii i j. polskiego

- Geografia – (kartka) uzupełnij mapę (zadanie sprzed 2 tygodni)

 

Klasa 8

–     historia s.31 z.5

–     język polski s.94-95 – nauczyć się czytać fragm.. czytanki „Niezłomny Prezydent Warszawy”

–     gramatyka s. 18 cała (ortografia)

 

Klasa 0
-w zeszytach narysować i ozdobić literkę "A", wkleić lub narysować przedmioty, których nazwa zaczyna się na literkę "a".

-zaznacz w tekście wyciętym z czasopisma literkę "a".
Klasa 1

– ćwiczenia białe str. 8, 9

- ćwiczenia niebieskie str. 10

- czytanka str. 9 – nauczyć się czytać (czerwona książka)            

Klasa 2

– nauczyć się czytać str. 30/31

- tłumaczenie str. 37

- tygodnik str. 37

- uzupełnić proporczyk (wszystk o ...) sprawdź folder

Klasa 3

– str. 23

Klasa 4

– praca domowa zadana tydzień temu

Klasa 5

- Czytanka str. 32 - nauczyć się czytać

- Ćwiczenia gramatyka str. 14-21

Dla tych, którzy byli nieobecni na lekcji

1. Czytanka str. 28-29, str. 29 zad.1 i zad.4 zrobić w zeszycie

2. Ćwiczenia gramatyka str. 9-14

Klasa 6

– naucz się czytać str. 16 „Jadwiga i Jagiełło”

- str. 28 polecenie 4

- przyjdź w koszulce szkolnej i przynieś tekst na „Dzień Patrona”

Klasa 7

– opowiadanie str. 66 naucz się czytać wybrany fragment

- historia - wyjaśnij pojęcia: obiady czwartkowe, Komisja Edukacji Narodowej, Targowica, Powstanie Kościuszkowskie

- Geografia – (kartka) uzupełnij mapę

- Odmień przez przypadki wybrane przez siebie wyrazy (zeszyt)

- kartkówka – przypadki – odmiana, l. poj i l. mn

 

Klasa 8

Gramatyka– s.16 i 17, ćw. 7-12

Geografia – s.21 z.2


Klasa 0

 • w zeszycie napisać literkę „O”, zaznaczyć w tekście
 • narysować 4 rzeczy, których nazwy zaczynają się na literę „O”

Klasa 1

 • ćwiczenia „Już piszę” str. 6 i 7
 • czytanka - nauczyć się czytać str. 7

Klasa 2

 • nauczyć się czytać str. 20/21
 • przetłumaczyć str. 27
 • w zeszycie – narysuj siebie. Wybierz informacje str. 28 i napisz jak wyglądasz

Klasa 3

 • czytanka str.12, ćwiczenia 2,3,4 str. 14

Klasa 4

 • proszę nauczyć się czytać „Król Maciuś I” oraz odpowiedzieć ma pytania w zeszycie.

Klasa 5

 • nauczyć się czytać – czytanka str. 32
 • ćwiczenia str. 14-21

Klasa 6

 • czytanka str. 26 - nauczyć się czytać „Wiadomość od Marka”
 • nauczyć się pór roku, nazwy miesięcy

Klasa 7

 • gramatyka: ćw. str. 11 oraz ćw. – kartka „Niezwykłe miejsce”  - dokończyć opowiadanie.  
 • geografia str.13 oraz ćwiczenia – dwie karty pracy

Klasa 8

 • Historia s.18, ćw.1, 2, 3
 • Czytanka „Piłsudski w Sulejówku” s.86 – nauczyć się czytać zaznaczony fragment.
 • Czytanka s.89, z.6 pisemnie (powyżej 100 wyrazów)

 


Klasa 0

 ćw. 1 str. 14

Klasa 1

 ćwiczenia „Już piszę” str. 4 i 5

 czytanka str. 5

Klasa 2

 Nauczyć się czytać str. 11 i 12

 Uzupełnić str. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18

Klasa 3

 ćw. 14 str. 6, ćw. 18 str, 7, ćw. 20 str. 8

Klasa 4

 nie ma zadania domowego

Klasa 5 

 Nauczyć się czytać – czytanka str. 28

 Przynieść podpisany regulamin ucznia

 Czytanka str. 15 – odpowiedzieć na pytania w zeszycie

Klasa 6

 Polecenie 2 i 3 str. 11

 Gramatyka ćw. 5 str. 3, ćw. 6 str. 4

Klasa 7

 gramatyka: ćw. 11, 14, 15, 16 str 9-10

 historia: ćwiczenia str. 17-18 plus zadanie na kartce

Klasa 8

 Gramatyka s.13-14 ćw. 3,4,5,                  

 Geografia s.80 z.4