Klasa 0

1.     Uzupełnij ćwiczenia w podręczniku na str. 11 i 12
2.      Poćwiczyć w domu stronę prawą  i lewą.

Klasa 1

1. Książeczka czerwona- nauczyć się czytać czytanka str. 5

2. Książeczka biała- str. 4,5 ( napisać przynajmniej 1 raz każdy wyraz).

3. Proszę poćwiczyć wiersze, które dzieci otrzymały na ostatnich zajęciach.

Klasa 2

1. Czytanka str. 11,12.

2. Przetłumaczyć słowa str. 17

Klasa 3

    1.       Ćwiczenia „Dwie ojczyzny” - str. 23 (cała strona).

Klasa 4

1. Wykonać zaznaczone ćwiczenia w książce do gramatyki

Klasa 5


1. Czytanka str. 28 - nauczyć się czytać
2. Ćwiczenia str. 9-13

Dla nieobecnych na lekcji:
Odpowiedzieć na pytania ze str.14-15 pisemnie w zeszytach

Klasa 6

1. Naucz się czytać czytanki „ Wrześniowe rocznice” - str. 14

2. Ćwiczenia od strony 13 do 17.Klasa 7

1. Prezentacja - kilka zdań o sobie oraz zdjęcie
2. Obłożyć książki
3. Ćwiczenia j. polski - ćw. 5, 6 i 7 str 7-8
4. Historia za dwa tyg. - ćw str 17-18
5. W najbliższą sobotę geografia - może być quiz z zadania domowego wiadomości - str. 4 -7
6. Opowiadanie o kropkach - tytuł oraz dopisać zakończenie - 2 - 3 zdania

Klasa 8

1. Nauczyć się czytać fragm. czytanki "Piłsudski...", s. 86 (cała)
2. s.89 zadanie 6  - pisemnie, min. 100 słów
3. geografia s.9.zad.2

Klasa 1 Liceum  (na  poniedziałek 24 września)

1. podręcznik do literatury s.14-15 zad. 1,3,4,5
2. LOTE 2015  - part 3 (reklamy+ 5 zadań związanych z czytanym tekstem - pozostałe były na lekcji)