Klasa

ZADANIE

Klasa 0

 

-       Naucz się pastorałki i wierszy na Jasełka.

-       Uzupełnij ćwiczenia z literką „d i D ” w podręczniku.

 

Klasa I

 

-       Ćwiczenia białe str. 24 i 25.

-       Czytanka str. 25 (naucz się czytać ).

-       Ćwiczymy kolędy.

 

Klasa II

 

-       Czytanka str. 54/55

-       Ćwiczenia str. 61

 

Klasa III

 

-       Podręcznik str. 137

-       Uzupełnić Ćwiczenia 24 str. 135

 

Klasa IV

 

-       Proszę napisać list do Świętego Mikołaja o spełnieniu swojego marzenia.

-       Ćwiczenia 3,4,5,6 str. 60,61,62.

 

Klasa V

 

1.   Czytanka s.54 zad. 1 zrobić w zeszycie

2.   Str. 55 - nauczyć się czytać

3.   Gramatyka - ćwiczenia s.56-58

 

Klasa VI

 

-       Nauczyć się czytać „Przygotowania do Wigilii”.

-       Ćwiczenia od 53 do 55 strony.

-       Geografia str. 48 polecenia od 1 do 4 (w zeszycie).

-       Wypisz największe miasta pobrzeży.

 

Klasa VII

 

 

Klasa VIII

 

Nauczyć się czytać fragm. czytanki „Na paryskim bruku” s.74, od słów „Zamilkł…”

Poćwiczyć śpiewanie kolęd

 

Klasa I Liceum

 

1.     Nauczyć się czytać „Bogurodzicy” s.63 – staropolski zapis tekstu

2.     S.75 zad. 3 - pisemnie

Klasa

ZADANIE DOMOWE

Klasa 0

 

 1. Ćwiczenia w zeszycie wg wzoru z literką "y"
2. Nauczyć się refrenu pastorałki "Świeć gwiazdeczko" oraz przydzielonych wierszy do Mikołaja.

Klasa I

 

1.   Nauczyć się czytać czytanka s.23

2.   Ćwiczenia białe s.22,23.

3.     Ćwiczymy kolędy.

Klasa II

 

 -

Klasa III

 

1.   Podręcznik s.111

2.   Ćwiczenie 18, str. 105

 

Klasa IV

 

 1. Ćwiczenie 9, 10, s.55-56
 2. Ćwiczymy kolędy

Klasa V

 

1.   Czytanka s.54 zad. 1 zrobić w zeszycie

2.   Str. 55 - nauczyć się czytać

3.   Gramatyka - ćwiczenia s.56-58

 

Klasa VI

 

Ćwiczenia od strony 47 do 52 włącznie!

 

 

Klasa VII

 

 -

Klasa VIII

 

1. Geografia – przeczytać o Pojezierzach Polskich s.27-31

s. 32 ćw. 1 w ćwiczeniach

2. Gramatyka s.27-28 ćw. 4-8

 

Klasa I Liceum

 

1.     Gramatyka s.66-68 G1-G6

2.     Nauczyć się czytać „Bogurodzicy” s.63 – staropolski zapis tekstu