Klasa 0

    Dokończyć ćwiczenia w książce nr 3

Klasa 1

1.      Nauczyć się czytać tekst "Noc"
2.      Wypisać wszystkie wyrazy z czytanki "Noc", które mają "si, ci, ni, zi" w białych ćwiczeniach s.50

Klasa 2

1.     Czytanka do wyboru s. 62 lub 72
2.     Ćwiczęnia str. 71, 80, 81
3.    Uczymy się wierszyków na akcję "Dzieci dzieciom"
4.    Przygotowujemy się do dyktanda - wyrazy na kartce  i na stronie www.pssderby.org w zakładce dyktanda na marzec

Klasa 3

    1. Gramatyka - powtórz wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku.
    2. W zeszycie napisz trzy zdania: "Po czym poznajesz, że przychodzi wiosna?"
    3. Bank wyrazów na miesiąc marzec
    4. Przygotowujemy się do dyktanda - wyrazy na kartce  i na stronie www.pssderby.org w zakładce dyktanda na marzec

Klasa 4

1. Ćw. 1 s. 144
2. Ćw. 2 s. 146
3. Nauczyć się słów i śpiewać piosenkę "Havana"
4. Przygotowujemy się do dyktanda - wyrazy na kartce  i na stronie www.pssderby.org w zakładce dyktanda na marzec

Klasa 5

1. Gramatyka str.139-141
2. Bank wyrazów
3. W sobotę będziemy robić w klasie 2 koszyczki do sprzedania na "Dzieci- dzieciom". Bardzo proszę, aby każde dziecko przyniosło coś do koszyczka ( słodycze, zabawki, maskotki,.....).
4. Dzieci, otrzymały role na akcje "Dzieci-dzieciom", proszę o nauczenie się.
5. Przygotowujemy się do dyktanda - wyrazy na kartce  i na stronie www.pssderby.org w zakładce dyktanda na marzec

Klasa 6

1. s. 110 "Zygmunt III Waza" - przeczytaj
2. Polecenie 1,4,5,6 s.112
3. Rozwiąż test s. 113
4. Naucz się czytać s. 125
5. s.126 polecenie 1,4,5
6. Napisz pozytywne cechy, które występują na wyżynach Polski.
7.Przygotowujemy się do dyktanda - wyrazy na kartce  i na stronie www.pssderby.org w zakładce dyktanda na marzec

Klasa 7

1.   Przygotować się do testu z gramatyki.

2.   Przygotowujemy się do dyktanda - wyrazy na kartce  i na stronie www.pssderby.org w zakładce "Dyktanda na marzec"

3.   Język polski - 6 zdań: Co to jest prawdziwa przyjaźń?

4.   historia - ćw. s. 79-80

5.   

Klasa 8

1. Nauczyć się czytać czytankę s.67

2. Odmienić w trybie rozkazującym w zeszycie wyrazy: "zrób", "uważaj"

3. geografia s.76-77 ćw. 2,3,1

4. Podręcznik s. 51 z. 6 (100 słów) - dla tych, którzy nie zrobili zadania w ostatnim tygodniu.

5. Przygotowujemy się do dyktanda - wyrazy na kartce  i na stronie www.pssderby.org w zakładce dyktanda na marzecKlasa 1 Liceum

Klasa 2 Liceum

Klasa 3 Liceum  (na 26 marca 2018)

1. termin prac maturalnych do  15 kwietnia 2018
2. Obejrzeć film "Kamienie na szaniec"
3. Przygotować się do sprawdzianu z historii - pyt.maturalne nr 14,15 (II wojna światowa)
4. W zeszycie zrobić rozbiór logiczny dwóch zdań z karty pracy z ostatniej lekcji.
5.podręcznik s. 66 z. 1,2,3; s.73 zad. G-3, G-4, G-5