Strona Główna

Celem naszej szkoły jest nauka języka polskiego, historii, geografii oraz poznawanie polskiej kultury, pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu, a także zaznajamianie z wkładem Polonii Amerykańskiej w rozwój i życie Stanów Zjednoczonych. 

Celem szkoły jest również osiągnięcie jak najwyższego poziomu w pracy pedagogicznej, budzenie i utrwalanie dumy narodowej, przygotowanie lojalnego i twórczego członka społeczeństwa polsko-amerykańskiego.

Nasza szkoła motywuje do nauki poprzez stosowanie najlepszych metod, pomocy naukowych oraz dobór odpowiednich podręczników napisanych z myślą o dzieciach urodzonych na ziemi amerykańskiej. Lekcje prowadzone są tak, aby umożliwiały rozwijanie sprawności językowych:

(*) doskonaliły mówienie, pisanie i czytanie;

(*) sprzyjały rozwijaniu i rozumieniu głównych myśli zawartych w materiale literackim;

(*) dostarczały przeżyć emocjonalnych i estetycznych w kontakcie z filmem, sztuką i muzyką.

Karta rejestracyjna na rok szkolny 2022/23 do pobrania:

Więcej zdjęć z Jasełek w zakładce "Aktualności w roku szkolnym 2021/22".
Zdjęcia: Andrzej Jaworski. DZIĘKUJEMY!!!!