Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


Klasa

ZADANIE

Klasa 0

 

 

-       Uzupełnić ćwiczenia na str. 4,9,10,11

 

Klasa I

 

-       Czytanka s.47

-       Niebieskie ćwiczenia – s.48 i 49

-       Białe ćwiczenia str. 44 i 45.

 

 

Klasa II

 

-       Czytanka str. 84

-       Ćwiczenia str. 92

 

 

Klasa III

 

-       Podręcznik str. 138

-       Nauczyć się czytać – fragmenty czytanki

 

Klasa IV

 

-       Proszę wydrukować i nauczyć się czytać wiersz „Kłamczucha” Jana Brzechwy

-       Ćw. 3 str. 126 (w zeszycie)

 

Klasa V

 

-       Czytanka s. 118 - nauczyć się czytać

-       Gramatyka s. 131-137 – uzupełnić brakujące ćwiczenia

-       Dla nieobecnych – czytanka s.109 - zrobić notatkę.

 

Klasa VI

 

1.     Napisz opowiadanie na temat: „Idzie Wiosna” (można opisać to jaka wiosnę mamy teraz lub jaka powinna być waszym zdaniem).

2.     Ćwiczenia gramatyczne od str. 102 do 103.

 

Klasa VII

 

 

-       Gramatyka s. 54 oraz 2 dodatkowe ćwiczenia na kartce

-       Język polski – frazeologizmy – znaczenie (kartka), ułożyć zdania.

 

 

Klasa VIII

 

1.     Historia s.102 – Przeczytać informacje o Karolu Wojtyle

2.     Historia s. 104 ćw. 1

3.     Czytanka „Romek s.66-67 – poćwiczyć czytanie (pierwsze 2 paragrafy(

4.     Czytanka s.68 ćw. 6 PISEMNIE (ok. 100 wyrazów)

 

Klasa I Liceum

 

1.     Literatura s.166 Tabela – utrwalić daty historyczne związane z okresem BAROKU

2.     Literatura s.167 – wykonać test wyboru


 

Klasa

ZADANIE

Klasa 0

 

 

-       Ćwiczenia utrwalające w zeszycie.

 

Klasa I

 

-       Naucz się czytać str. 39

-       Uzupełnij niebieskie ćwiczenia str. 40 i 41.

-       Białe ćwiczenia str. 38, 39.

 

 

Klasa II

 

-       Czytanka str. 21

-       Ćwiczenia str. 30 i 31.

 

 

Klasa III

 

-       Podręcznik str. 87 i 88.

-       Uzupełnij ćwiczenie 22 str. 83

 

Klasa IV

 

-       Przeczytaj do końca lekturę „Rutka”.

-       Wykonaj notatki do przeczytanego tekstu .

-       Gramatyka - uzupełnij ćwiczenia str. 92.

-       Odpowiedz na pytania, które są w zeszycie.

 

Klasa V

 

-       Odpowiedz na pytania, które są w zeszycie (czytanka str. 95).

-       Czytanka str. 95 - nauczyć się czytać.

-       Gramatyka - uzupełnij str. 92 do 100.

-       Przeczytaj do końca lekturę „Rutka”.

 

Klasa VI

 

-       Przygotuj się do sprawdzianu z lektury (notatki w zeszycie i własne).

-       Naucz się czytać str. 100

-       Gramatyka ćwiczenia od str. 84 do 87.

-       Geografia - przygotuj się na krótki test z Pojezierzy Polski (str. 64).

 

 

Klasa VII

 

 

-       Język polski - gramatyka ćw. 3,4,5,6 str. 32 - 33.

-       Lektura - przeczytaj do końca.

 

 

Klasa VIII

 

1.     Przeczytać do końca lekturę „Sezon na zielone kasztany” – i wypisać w zeszycie bohaterów wszystkich rozdziałów (opowiadań).

2.     Geografia s.44 zad.1, s.47 zad.2

 

Klasa I Liceum

 

Zadanie domowe zadane 2 tygodnie wcześniej:

1.     Przeczytać lekturę „Sezon na zielone kasztany” i wypisać bohaterów wszystkich opowiadań”

2.     Literatura s.125 zad. II, s. 126 zad. 3,4,5 (ostatnie ustnie – na lekcję).


 

Klasa

ZADANIE

Klasa 0

 

 

-       Uzupełnij ćwiczenia w podręczniku z litera „n” „N”.

-       Ćwiczenia utrwalające w zeszycie.

 

Klasa I

 

-       Naucz się czytać str. 37

-       Uzupełnij niebieskie ćwiczenia str. 38,39.

-       Białe ćwiczenia str. 36, 37

 

Klasa II

 

-       Czytanka str. 13

-       Ćwiczenia str. 20

 

Klasa III

 

-       Podręcznik str. 150

 

Klasa IV

 

-       Podręcznik str. 72 , ćw. 20

-       Cała strona 74

 

 

Klasa V

 

-       Czytanka str. 89 zad. 9

-       Czytanka str. 95 - nauczyć się czytać.

-       Gramatyka str. 91

 

Klasa VI

 

-       Przeczytaj rozdział 10 i 11 (ostatni) lektury.

-       Wykonaj notatki do przeczytanych rozdziałów.

-       Gramatyka ćwiczenia od str. 80 do 83.

 

Klasa VII

 

 

-        Język polski - gramatyka - ćw. 8-11 str. 28-29

-       Dla chętnych - wiersz na konkurs literacki.

-       Geografia - uzupełnić ćwiczenia str. 44-45 plus ćw.- kartka

-       Lektura - do str. 123

 

 

Klasa VIII

 

1.     Przeczytaj rozdział 4 i 5 książki „Sezon na zielone kasztany” – wydrukowany w szkole.

2.     Inwokacja (fragm.. ) na pamięć s.100 - ostatnia lekcja lutego

Klasa I Liceum

 

1.      


Klasa

ZADANIE

Klasa 0

 

 Uzupełnić ćwiczenia z literką "bB" w podręcznikach
praca utrwalająca w zeszytach

 

Klasa I

 

 

Nauczyć się czytać czytanka s.35.

Uzupełnić „Już potrafię” s.36 i 37.

 

Klasa II

 

 

Klasa III

 

 Podręcznik str. 30-31

Klasa IV

 

-        

Klasa V

 

 

Klasa VI

 

KLASA 6

 

1.     Przeczytaj rozdział nr 9 z lektury "Rutka"

2.     Wykonaj notatki do przeczytanego rozdziału - w zeszycie lub notatniku.

3.     Przygotuj się na test z historii (pytania są na str. 55) plus dodatkowe poniżej:

·     Podaj dokładną datę bitwy pod Grunwaldem.

·     Kto dowodził wojskami Polski, a kto wojskami wroga?

·     Kim byli Krzyżacy?

·     Jakie wojska brały udział w tej bitwie ( kto walczył przeciw komu)?

 

 

Klasa VII

 

 

 

Klasa VIII

 

1.     Przeczytaj rozdział 3 i 4 książki „Sezon na zielone kasztany” – wydrukowany w szkole.

2.     Przygotować się do kartkówki z 4 rozdziałów lektury.

3.     Nauczyć się na pamięć fragmentu „Inwokacji” z „Pana Tadeusza” s.100 – ostatnia sobota lutego.

4.     Historia – str. 46 z.4, str. 47 z.7, s.49 dla chętnych zad.9

Klasa I Liceum

 

1.     Przeczytać rozdział 2 i 3 lektury „Sezon na zielone kasztany”

2.     Literatura – s.114 zad.V, s.117 zad. III, s. 118-119 zad.3 i 5

3.     Utrwalić życiorys Jana Kochanowskiego - najważniejsze daty i fakty z zycia poety – s.112-113

 


Klasa

ZADANIE

Klasa 0

 

 

-       ćwiczenia str. 3

 

Klasa I

 

-       Naucz się czytać str. 33

-       Uzupełnij niebieskie ćwiczenia str. 34,35.

-       Białe ćwiczenia str. 32, 33

-       Przeczytaj rozdział 7 i 8 „Cukierku ty Łobuzie”.

 

Klasa II

 

-       Czytanka str. 124

-       Ćwiczenia str. 128

 

Klasa III

 

-       Podręcznik str. 15 i 16.

 

 

Klasa IV

 

-       Przeczytaj rozdział 5 lektury „Rutka”.

-       Wykonaj notatki do przeczytanego tekstu .

-       Ćwiczenia 1,2 str. 74-75.

 

 

Klasa V

 

 

Klasa VI

 

-       Przeczytaj rozdział lektury 7 i 8.

-       Wykonaj notatki do przeczytanych rozdziałów.

-       Sprawdzian z geografii (2/2/2019)

-       Przeczytaj czytankę „Synowie Władysława Jagiełły str. 53 .

 

 

Klasa VII

 

 

-       Przeczytaj 4 rozdziały książki „Sezon na zielone kasztany

 

 

Klasa VIII

 

1.     Przeczytaj rozdział 3 książki „Sezon na zielone kasztany” – wydrukowany w szkole.

2.     Naucz się na pamięć fragmentu „Inwokacji” z „Pana Tadeusza” s.100  na 23 lutego.

Klasa I Liceum

 

1.     Przeczytać 2 i 3 rozdział książki „Sezon na zielone kasztany”

 

Klasa

ZADANIE

Klasa 0

 

 

-       Dokończ ćwiczenia do końca w podręczniku.

 

Klasa I

 

-       Naucz się czytać str. 31

-       Uzupełnij niebieskie ćwiczenia str. 30,31.

-       Białe ćwiczenia literka: ą i ę.

-       Uczymy się wierszy i piosenki.

-       Przeczytaj rozdział 3 i 4 „Cukierku, ty Łobuzie”.

 

 

Klasa II

 

-       Czytanka str. 124

-       Ćwiczenia str. 128

 

Klasa III

 

-       Podręcznik str. 15

 

Klasa IV

 

-       Przeczytaj rozdział 4 lektury „Rutka”.

-       Wykonaj notatki do przeczytanego tekstu .

 

Klasa V

 

-       Czytanka str. 77 -ułożyć zadania z wyrazami z ramki.

-       Czytanka str. 82 - nauczyć się czytać.

-       Gramatyka str. 66 ćw. 5,7 str. 67 ćw. 10, 11 str. 69 ćw. 13.

-       Przeczytać rozdział 3 i 4 lektury „Rutka”.

 

 

Klasa VI

 

-       Przeczytaj rozdział lektury 5 i 6.

-       Wykonaj notatki do przeczytanych rozdziałów.

-       Sprawdzian z geografii (za 3 tygodnie 2/02).

 

 

Klasa VII

 

 

-       Przeczytaj 2 rozdziały książki.

-       Geografia - ćwiczenia str. 18 ; ćw. 1,2,3 str. 31

-       Język polski - ćw. kartka.

-       Historia - zadanie z poprzedniej lekcji.

 

 

Klasa VIII

 

1.     Dokończyć rozdział 2 książki „Sezon na zielone kasztany” – wydrukowany w szkole.

2.     Gramatyka s.87-88

3.     Nauczyć się czytać fragmentu „Inwokacji” z „Pana Tadeusza” A.Mickiewicza, s.100

 

Klasa I Liceum

 

1.     Przygotować się do sprawdzianu ze Średniowiecza

2.     Przeczytać I rozdział książki „Sezon na zielone kasztany” – kopie rozdane na ostatniej lekcji (jeśli ktoś nie ma, proszę napisać, prześlę pdf)


Klasa

ZADANIE

Klasa 0

 

 

-       Dokończ ćwiczenia str. 35 - 37.

-       Uzupełnij ćwiczenia z literką „r i R ” w podręczniku.

 

Klasa I

 

1.     Ćwiczenia białe str. 26,27,28,29 (uzupełnij).

2.     Czytanka str. 29 (naucz się czytać ).

3.     Ćwiczenia niebieskie str. 28,29,30, 31 (uzupełnij).

4.     Ćwiczymy wiersze i piosenkę na Dzień Dziadków.

 

Klasa II

 

-       Czytanka str. 148

-       Ćwiczenia str. 158

 

Klasa III

 

-       Podręcznik str. 150

 

Klasa IV

 

-       Przeczytaj rozdział 2 lektury „Rutka”.

-       Wykonaj notatki do przeczytanego tekstu .

 

Klasa V

 

 

Klasa VI

 

-       Przeczytaj str. 64 (geografia)

-       Wykonaj polecenia w zeszycie str. 65 polecenie od 1 do 5.

-       Uzupełnij ćwiczenia od 1 do 62 (dla tych którzy mają zaległości).

-       Ćwiczenia od 58 do 62 strony.

-       Wydrukuj lekturę od 3 rozdziału do końca.

-       Przeczytaj rozdział 2 i 3.

 

Klasa VII

 

 

-       Ćwiczenia gramatyczne uzupełnij do str. 24.

-       Historia - rozdział str. 47-54 ; ćw. Str. 55-57 (za 2 tygodnie).

-       Geografia - rozdział str. 14 - 17.

-       Przeczytaj rozdział książki „Sezon na zielone kasztany” do str. 15.

 

 

Klasa VIII

 

1.     Przeczytaj rozdział 1 książki „Sezon na zielone kasztany” – wydrukowany w szkole.

2.     Wydrukować pozostałe rozdziały książki

3.     Napisać list do Dziadków z okazji ich święta, przynieść kopertę i adres do Dziadków

4.     Geografia – s. 35 zad.1 i 2

Klasa I Liceum

 

1.    Dokończyć ćw. 10 s.83.
2. Przeczytać tekst "O zachowaniu przy stole" s. 86  i przygotować się do krótkiej kartkówki ze znajomości tekstu.
3. Utrwalić daty i pojęcia ze Średniowiecza - s.87. Test z epoki przewidziany na następnych zajęciach 18 stycznia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.