Ks. Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał

– Patron Polskiej Szkoły Sobotniej w Derby, CTKsiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w rodzinie rolniczej we wsi Okopy na Podlasiu. Już jako mały chłopiec był ministrantem i wyróżniał się głęboką religijnością. W latach 1961–1965 uczęszczał do liceum w Suchowoli. Po maturze w 1965 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Na początku drugiego roku studiów został wcielony do wojska. Odbywał służbę w specjalnej jednostce dla kleryków o zaostrzonym rygorze w Bartoszycach, gdzie wyróżniał się wielką odwagą w obronie przekonań religijnych. Powoływanie kleryków do wojska było elementem represji wobec Kościoła w Polsce. Jednak Popiełuszko nie dał się złamać, inicjował opór, podtrzymywał na duchu kolegów, choć spotykały go za to bezwzględne kary. Wojsko wyniszczyło go fizycznie. Kłopoty zdrowotne towarzyszyły mu już do końca życia.

28 maja 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. 11 czerwca 1972 odprawił prymicyjną mszę świętą w kościele w Działoszynie. W czerwcu 1972 roku otrzymał nominację na wikariusza do parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Ząbkach pod Warszawą. Spędził tam trzy lata (1972–1975). Zajmował się młodzieżą, bielankami, założył kółko różańcowe. Najwięcej czasu młody wikariusz poświęcał katechezie. Jesień 1975 roku przyniosła kolejną zmianę w życiu wikariusza. 5 października został skierowany do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Aninie (1975–1978). Podobnie jak w Ząbkach, prowadził kancelarię i troszczył się o sprawy duszpasterskie. Jednak głównym zadaniem była katecheza. Szczególnie upodobał sobie pracę z dziećmi i młodzieżą. Wiedział, że to oni są przyszłością tego świata i to im należy przekazywać to, co najcenniejsze - prawdę. Niestety kłopoty ze zdrowiem nasiliły się. Mimo problemów zdrowotnych ks. Jerzy nie zakończył swego duszpasterstwa. Nadal głosił Ewangelię, najpierw wśród studentów, potem w środowisku medycznym.

Od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające duszpasterstwo ludzi pracy.W stanie wojennym organizował pomoc prześladowanym, a od stycznia 1982r. odprawiał sławne Msze św. za Ojczyznę, podczas których wygłaszał religijno-patriotyczne kazania. Wygłosił w sumie 26 kazań, gdzie ukazywał bolesną rzeczywistość przez pryzmat Ewangelii. Swoją krytyką i sprzeciwem wobec systemu komunistycznego zyskał szerokie poparcie społeczne i popularność w Warszawie, a później także w innych miastach. Wkrótce stał się obiektem jawnych i zakamuflowanych ataków władz. Był śledzony, nieustannie przesłuchiwany. Wysyłano też listy urzędowe z zarzutem, że jego kazania „godzą w interesy PRLu”. W konsekwencji 12 grudnia 1983 roku postawiono mu zarzuty i aresztowano. Niebawem uwolniono dzięki interwencji kościoła. Szykany i naciski władz, rosnące zagrożenie, między innymi upozorowany wypadek koło Gdańska oraz kłopoty zdrowotne ks. Popiełuszki były przyczyną, dla której prymas Józef Glemp zaproponował mu jesienią 1984 wyjazd na studia do Rzymu, pozostawiając jednak decyzję samemu zainteresowanemu. Popiełuszko z propozycji nie skorzystał. Mimo zagrożenia życia, zdecydował się walczyć w imię prawdy. 19 października, w drodze powrotnej z Bydgoszczy został uprowadzony, torturowany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego zwłoki wyłowiono dopiero 30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka.


Mord na księdzu wywołał wstrząs i powszechne oburzenie społeczne. Pogrzeb 3 listopada 1984 roku zgromadził tysiące ludzi i przekształcił się w wielką manifestację. Popiełuszko został pochowany na terenie kościoła parafialnego św. Stanisława Kostki w Warszawie. Grób księdza Jerzego jest celem licznych pielgrzymek i oficjalnych wizyt. Na terenie parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie znajdują się ponadto: dzwon, pomnik i muzeum otwarte 16 października 2004 poświęcone pamięci błogosławionego. Wiadomo też, że relikwie błogosławionego trafiły do około 1050 miejsc na całej kuli ziemskiej. Stało się to możliwe po ekshumacji ciała ks. Jerzego, która została przeprowadzona w ramach procesu beatyfikacyjnego. Ponad 700 relikwii trafiło do kościołów w Polsce, około 300 nie tylko do Europy, Ukrainy, Austrii, Włoch, ale w najbardziej oddalone od Polski zakątki świata - na Filipiny, do Australii, Beninu.

Według stanu na październik 2009 roku w 73 polskich miastach znajdowały się ulice ks. Jerzego Popiełuszki, ponadto 4 ronda i 3 place. 51 szkół w Polsce i dwie polonijne przybrały sobie go za patrona. Jego postać upamiętniało 80 pomników, w tym 8 poza granicami kraju – we Francji, Norwegii, USA (w Nowym Jorku).

Ksiądz Jerzy Popiełuszko w 1984 odznaczony został Gwiazdą Wytrwałości, a w 2009 roku w związku z 25 rocznicą śmierci został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. 17 października 2014 roku w obecności Prezydenta Bronisława Komorowskiego zostało otwarte w Górsku Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki.