ZARZĄD SZKOŁY:

 

Prezes Zarządu:

Waldemar Poznański

Viceprezes Zarządu:

Christopher Hansen

Sekretarz:

Monika Tomasik

Skarbnik:

Joanna Murziński

Komisja Rewizyjna:

Jadwiga Zygadło

Agnieszka Blicharz
Łukasz Łoś

Członkowie Zarządu:

Barbara Kruger
Marzena Grabowski

Magdalena Tume
Grażyna Dąbkowski