ZARZĄD SZKOŁY:

 

Prezes Zarządu:

Renata Dutkowska

Viceprezes Zarządu:

Magda Wysocki

Sekretarz:

Monika Tomasik

Skarbnik:

Jadwiga Zygadło

Beata Wieczorek

Komisja Rewizyjna:

Edyta Turosieński

Christopher Hansen
Łukasz Łoś

Członkowie Zarządu:

Ewelina Galas
Marzena Grabowski

Alicja Litwa
Andrzej Jaworski